Tietoja – Emilia Rounioja

Emilia Rounioja

Koulutus

2007, puheterapeutti FM, Oulun yliopisto

Kielitaito

Suomi, englanti

Terapiakielenä suomi. Ohjaus ja palaverit onnistuvat myös englanniksi.

Työkokemus

 • Terveysasemalla; alle 16-vuotiaiden puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden arviointia ja kuntoutusta
 • Kuntoutuskeskuksessa; osana moniammatillista kuntoutustiimiä aikuisneurologisten (aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat) asiakkaiden puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen vaikeuksien arviointia ja kuntoutusta
 • Yksityisenä puheterapeuttina osana yksityisen terapiakeskuksen moniammatillista työyhteisöä niin lapsi- kuin aikuisasiakkaita kuntouttaen vuodesta 2011 vuoden 2018 loppuun saakka

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoistuminen

Työkokemusta minulle on kertynyt etenkin kielellisen erityisvaikeuden, puhemotoriikan ongelmien, afasian, suun alueen motoriikan ja syömisen/nielemisen vaikeuksien kuntouttamisesta. Asiakkainani on niin aikuisia kuin lapsia. Työskentelen mahdollisuuksien mukaan  moniammatillisesti ja aina mielelläni tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen kokonaistilanteen. Käytän kuntoutuksessa tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC) esim. tukiviittomia, kuvia, kommunikaatiokansiota ja pikapiirroksia. Pidän erittäin tärkeänä oman osaamiseni kehittämistä säännöllisen kouluttautumisen kautta. Myös työnohjaus ja kollegojen tapaaminen tukevat olennaisesti ammatillista kehittymistäni.

Suun alueen sensomotoriikan, puhemotoriikan, syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntoutus; laajemmat koulutukset

 • PROMPT; Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets 2018-2019:
  • – Introduction 2018
  • – Bridging 2019
 • SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding 2018
 • Äännesarja; Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin 2015-2016:
  • – Kuinka K-äänne kuntoutetaan
  • – Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan
  • – Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan
  • – Kuinka VOKAALIT kuntoutetaan
  • – Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa?
 • OPT (Oral Placement Therapy) -menetelmä 2013-2017:
  • – Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics, Diane Bahr, 2017
  • – Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy, 2015
  • – Feeding Therapy: a Sensory Motor Approach, 2014
  • – A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders, 2014
  • – Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development, 2013
  • – A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2013
 • Kinesioteippaus ja faskiakäsittely suun ja kasvojen alueella 2014-2016:
  • – Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus, 2016
  • – Suun ja kasvojen alueen faskia-koulutus, 2015
  • – Suun ja kasvojen alueen syventävä kinesioteippaus, 2015
  • – Kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termisethoidot, 2014
 • Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) 2010
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation) 2009
 • VitalStim -sähköstimulaatiomenetelmä

Lyhyempiä täydennyskoulutuksia:

 • Suun alueen sensomotoriikan, syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntoutus:
  • – Mitä vikaa syömisessä?, 2020
  • – Dysphagia Management with Cervical Auscultation, 2019
  • – FaceFormer, 2019
  • – 6th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children, 2019
  • – Syömisen á la carte, 2018
  • – Dysfagian arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä -tapaustutkimuksia, 2017
  • – The Get Permission (c) Approach to Pediatric Feeding Intervention, Marsha Dunn Klein, 2017
  • – Dysphagia Management with Cervical Auscultation, 2016
  • – Syöttämisen hyvät käytännöt, 2015
  • – Dysfagian vuosikymmen -käytännön kokemuksia, 2014
  • – Harvinaiset Orofakiaaliset Oireyhtymät ja niiden kuntoutus, 2012
  • – Terapeuttinen hampaiden harjaaminen, 2011
  • – Dysfagia, nielemishäiriöt, 2010
 • Puheen ja kielen kuntoutus:
  • – Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, 2020
  • – Tongue-tie Symposium, 2019
   – DTTC; Dynamic Temporal and Tactile Cueing, 2019
   – Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –workshop, 2019
   – FaceFormer, 2019
  • – Management of Pediatric Motor Speech Disorders, Edythe A. Strand, 2018
  • – “Pro Touch” -menetelmä, 2018
  • – Apusanamenetelmäkoulutus, 2017
  • – Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari, Kuutsa ja Savinainen-Makkonen, 2015
  • – Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Savinainen-Makkonen, 2015
  • – Monikielinen lapsi puheterapiassa, 2015
  • – Aikuisneurologisen puheterapian nykytilanne ja -käytänteet –uusia ratkaisuja etsimässä, 2015
  • – Kielelliset lukivaikeudet esikoulusta aikuisuuteen, 2011
  • – Kosketusvihjeet käyttöön, 2011
 • AAC puhetta tukevat ja korvaavat keinot sekä vuorovaikutus:
  • – Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2019
  • – PECS Level 1, 2018
  • – Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 2015 & 2017
  • – Näin saan asiakkaan yhteisöineen käyttämään AAC:tä –vai saanko?, 2015
  • – Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen, 2012
  • – Mielekkään kielen resepti R ympyrässä, 2012
  • – Sillalla -seminaari, 2010
 • Kuntoutusyrittäjän ammattitaito ja muut:
  • – Etäpuheterapiaa!, 2020
  • – Tietojen turvallinen käsittely, 2018
  • – Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 2018
  • – Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC-kurssi, 2018
  • – Muksuopin perusteet 5ov, 2017
  • – Näin ohjaan yhteisöä, 2016
  • – Tavoitteellinen kuntoutus, 2013
  • – iPadin käyttö puhelaitteena, 2013
  • – iPad –terapiakäytössä, 2013