Tietoja – Maija Lukkarinen

Maija Lukkarinen


Koulutus

2008, puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto

Kielitaito

Suomi, englanti

Terapiakielenä suomi. Ohjaus ja palaverit onnistuvat myös englanniksi.

Työkokemus

• Yksityisessä terapiakeskuksessa osana moniammatillista työyhteisöä vuodesta 2016 vuoteen 2020
• Perusterveydenhuollossa vuodesta 2010 vuoteen 2016
• Kuntoutuskeskuksessa ja sairaaloissa osana moniammatillista kuntoutustiimiä vuodesta 2008 vuoteen 2010

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoistuminen

Olen hankkinut laaja-alaista kokemusta lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen/nielemisen puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta ja työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä.
Tällä hetkellä kiinnostuksenkohteenani on erityisesti lasten äänteellinen ja puheen tuottoon liittyvä kuntoutus. Tiivis yhteistyö perheen ja lapsen muun lähiympäristön kanssa on työssäni tärkeää. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja.
Vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti.

Lisäkoulutuksia

 • Mitä vikaa syömisessä? (Helena Törölä)
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille (Kielikoulu)
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -Workshop (Sirpa Tarvainen)
 • GAS-logopedisessä viitekehyksessä -koulutus (Oulun yliopisto)
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus)
 • Faceformer
 • Dynamic, Temporal & Tactile Cueing, DTTC (Dr. Edythe A. Strand)
 • The Get Permission Approach to Mealtime Challenges (Marsha Dunn Klein)
 • Oral Placement Therapy, Talk Tools (OPT lev. I & II)
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (Tanskasen, Tarpila)
 • Muksuopin perusteet (Ben Furman)
 • Terapeijan Äännesarja; Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5pv kokonaisuus)
 • Apusanamenetelmäkoulutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation)
 • Dysphagia Management with Cervical Auscultation
 • Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa (Terapeija)
 • Ipad-tabletit oppimisen tukena (Naamanka)
 • Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF